ITALIAN KIELEN ANGLISMIT SANOMALEHDISSÄ

Hanna Vehmas
Harjoittelijana instituutissa 1.9-30.11.2019

Kuten useimmat varmasti ovat huomanneet, englannin kieli on vaikuttanut vahvasti italian kielen sanastoon. Etenkin sanomalehtien sanastossa tämä näkyy selkeästi ja aihe on ajankohtainen Italiassa. Viime vuosikymmenten aikana englannin vaikutus on ollut näkyvämpää kuin koskaan ja sama kehitys jatkuu nykyäänkin.

Sanomalehdet vaikuttavat lukijoiden ja tätä kautta koko yhteiskunnan kieleen. Ei ole yhdentekevää, millaista sanastoa lehdet käyttävät ja millaista tekstiä ne tuottavat. Lehdistö oli ensimmäinen joukkoviestin ja tämän vuoksi jo 1900-luvun alusta alkaen sillä on ollut iso rooli uusien sanojen tuomisessa italian kieleen. Lehdistön vaikutus on selvää, sillä toimittajien sanaston käyttö antaa osviittaa suunnasta, johon yhteiskunta kielellisesti menee.

Mutta mitä lainasanat ovat? Ne ovat sanoja, jotka tulevat kielen sanastoon sellaisen kielen kautta, johon se on yhteydessä poliittisista, taloudellisista tai kulttuurista syistä. Kyse on ekstralingvistisistä tekijöistä. Osa lainasanoista jää kieleen, osan käyttö hiipuu ajan myötä.

Nykyään valtaosa italian kielen lainasanoista tulee englannista. Nämä lainasanat ovat anglismeja. Ne ovat joko erikoislainoja eli italian kieleen mukautuneita sanoja (esim. platform – piattaforma, balance – bilancio) tai sitaattilainoja, eli kieleen muuttumattomina tulevia sanoja (esim. tram, film, bar). 1800-luvun loppuun asti erikoislainat olivat selvästi yleisempiä, mutta nykyään tilanne on päinvastainen eli sitaattilainat ovat tavallisempia.

Palataan vielä Italian sanomalehtien kieleen. Nykyään sanomalehtikieli on avoimempaa puhekielelle. Tämän myötä esimerkiksi kielen yksinkertaisuus ja puhekielen ilmaisut ovat paljon aiempaa yleisempiä. Tämä koskee tietenkin myös sanomalehtien sanastoa: viimevuosikymmeninä se on muokkautunut puhekielen suuntaan eli yksinkertaisemmaksi ja ytimekkäämmäksi. Toimittajat ovat yhä avoimempia anglismien käytölle ja tämän vuoksi italialaisissa sanomalehdissä anglismeja esiintyy paljon.

1900-luvun alussa italialaiset sanomalehdet alkoivat luoda tiiviitä yhteyksiä anglosaksisiin maihin. On huomattavissa, kuinka ulkomaan toimitus alkoi käyttää artikkeleissaan paljon ulkomaisia termejä. Yksi syy voi olla kiire, jonka takia on ollut nopeampaa jättää sana kääntämättä. Toisaalta sanan kääntäminen niin, että tarkka merkitys säilyy, on voinut ollut hankalaa. Lisäksi englanninkieliset termit on voitu kokea eksoottisina.

Kaikkein yleisintä anglismin käyttöönotto on, kun sanalle ei ole valmiiksi italiankielistä vastinetta. Tällaisia termejä on eritoten teknologian saralla sekä aloilla, jotka ovat kehittyneet anglosaksisissa maissa nopeammin. Usein kuitenkin englanninkielisillä termeillä on jo italiankielinen vastine, joten anglismeja käytetään vain luomaan uudentyyppistä tekstiä, herättämään lukijan huomio ja mielenkiinto sekä viihdyttämään, joka tiedottamisen lisäksi on nykyään osa journalismia.

Tutkin opintojani varten artikkeleita parista La Stampan ja Repubblican numerosta ja ajattelin tiivistetysti esitellä löydöksiäni tässä:

Yleisesti ajatellaan, että monet anglismit esiintyvät politiikassa. Tämä koski myös aineistoani, etenkin artikkeleiden liittyessä ulkopolitiikkaan. Aineistossani il / la leader on yleisimpiä tämän kategorian anglismeja. Muita monesti esiintyviä olivat, il banner, il broker, il tweet, il premier, business, lo sponsor, il folklore, under, il start up, stop, big ja online.

Havaitsin myös, että anglismeista saatetaan käyttää myös eri kirjoitusasuja:

Broker, pubblicitari, start up e una società russa, ecco chi si prepara a dare l’assalto alla campagna elettorale. (La Repubblica, 3.12.2017: 6)

Più che una startup Clickio è un satellite. (La Repubblica, 3.12.2017: 6)

Tutkimieni lehtinumeroiden perusteella voi sanoa, että il leader on usein käytetty myös talouden saralla. Käytössä oli paljon myös la leadership, il tweet, la lobby, la sharing economy. Myös Il Jobs Act e Antitrust esiintyivät useasti, mutta ne ovat erikoistapauksia, koska ne ovat Italian hallintoon asettuneita erisnimiä.

Erityishavainto: ei näytä olevan myöskään tavatonta käyttää englanninkielisiä termejä lainausmerkkien välissä tai, kuten aiemmassa kohdassa, käyttää samaa termiä eri kirjoitusasuilla:

Secondo la teoria della “trickle-down economics” che Arthur aveva elaborato per Reagan [– –]. (La Stampa, 3.12.2017: 2)

È sempre convinto della teoria della trickle down economy, qualcosa “sgocciolerà” verso le classi inferiori se i più ricchi guadagnano di più? (La Repubblica, 3.12.2017: 13)

Tieteen ja tietotekniikan kategoriassa on paljon anglismeja, jotka ovat termejä uusille keksinnöille ja tuotteille. Täten ne ovat siispä myös neologismeja.

Aineistossani kategorian käytetyimpiä anglismeja olivat smartphone, il reading, il tax credit, e-book, self-help, fiction, il tablet e contest. Myös englanninkielisiä kirjainsanoja löytyy: sms, pc, cd ja tv, mutta englannissa ne kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Lyhenteitä on myös: l’app ja il web.

Näyttää siltä, että joskus kovin uusi termi saatetaan kirjoittaa kursiivilla tai lainausmerkeillä, ehkä osoittamaan sanan uutuutta tai sen vähäistä käyttöä:

Oggi succede soprattutto con la Francia e la Spagna, anche con il Sudamerica e con la sponda estrema dell’Asia, Cina e Corea, dove i picture books non sono un genere confinato agli scaffali per ragazzi. (La Reppublica / Robinson, 3.12.2017: 19)

Kulttuuri ja vapaa-aika muodostivat laajan kategorian aineistossani. Yleisimmät anglismit olivat il dj, il set, la band, il club, fantasy, il rock, lo swing ja pop. Näistä useat ovat hyvin vakiintuneita italian kielessä, sillä niitä on käytetty jo usean vuosikymmenen ajan. Tässäkin kategoriassa törmää kohtiin, joissa kirjainlyhenteet on italiaksi kirjoitettu pienillä kirjaimilla, vaikka englanniksi ne kirjoitetaan isolla:

Al Moritzino, tempio dell’après ski che da cinquant’anni fa ballare i vip sulla cima del Piz La Ila, è tutto pronto per la grande inaugurazione dell’Immacolata: arriveranno i dj del Papeete Beach di Milano Marittima, che suoneranno nel locale per tutto l’inverno. (La Stampa, 3.12.2017: 27)

Kiinnostava on myös sana sold out. Aineistossa sitä käytetään substantiivin tavoin, vaikka englanniksi se on perfekti muoto verbistä sell out:

Numeri accompagnati da diversi sold out, come al Coachella Music & Arts Festival, continuando nel solco tracciato dai precedenti successi Stolen dance e Sadnecessary. (La Repubblica, 3.12.2017: XV)

Mitä otsikoihin ja alaotsikoihin tulee, niissä anglismeja ajatellaan yleensä esiintyvän usein. Merkkien tiiviys on tärkeää, koska sanomalehtiä tulee myydä mahdollisimman rikkaalla sisällöllä, mutta mahdollisimman vähäisellä lauserakenteellisella kuormituksella. Tutkimassani aineistossa otsikoissa, alaotsikoissa, väliotsikoissa ja ingresseissä oli kuitenkin vain yksittäisiä anglismeja.

Kiinnostavin tapaus on lyhenne ok, jota käytetään usein puhekielessä ja jota pidetään osana epämuodollista kieltä. Se on usein käytössä otsikoinnissa, koska se vie vähän tilaa ja saa otsikosta eläväisemmän.

            Ok decreto legislativo [ingressi]  (La Stampa, 3.12.2017: 19)

Vähän vastaavanlainen on tapaus stop:

            Meloni sfida gli alleati: “Stop agli impresentabili” (La Repubblica, 3.12.2017: 8)

Stop Obamacare [sottotitolo] (La Repubblica, 3.12.2017: 12)

Tutkimani perusteella voi kokonaisuudessaan sanoa, ettei kovin selviä eroja anglismien määrässä eri aihealueiden välillä ole. Jokaisessa kategoriassa niitä on, mutta erot näkyvät ennemminkin yksittäisten artikkelien välillä. Kaiken kaikkiaan anglismeja oli vähemmän kuin mitä ennalta oletin. Kuitenkin voisin lyödä vetoa, että jos italialaisia ja suomalaisia sanomalehtiä vertailtaisiin, italialaiset veisivät voiton anglismien käytön yleisyydessä. Ehkä siinä olisikin tutkimuksen aihetta tulevaisuuteen…

Kirjoittaja teki kandidaatin tutkielman aiheesta Anglismit La Stampan ja La Repubblican sanomalehdissä Helsingin yliopiston italialaisen filologian oppianeessa vuonna 2018.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: